محبوب من كه دائم باشم به گفتگويت

معشوق من كه دائم هستم به جستجويت 

 

آيا شود كه روزى ، روزى شود حسن را

حسان گونه گون و الطاف نو به نويت 

 

 

 بشنيده ام كه خويت ، چون روى تست دلكش

اى من فداى رويت اى من فداى خويت 

 

آيا شود كه روزى با چشم خويش بينم

آن قامت رسا و رخساره نكويت 

 

اي كه به ليلة القدر كروبيان بالا

اسرار هر دو عالم گويند مو به مويت 

 

آيا شود كه روزى اين عاشق وصالت

دستى رساند اندر دامان مشك بويت 

 

اى كعبه اميد خوبان درگه عشق

چون تو خديو باشى خود آبرو خدويت 

 

آيا شود كه روزى اندر برت حسن را

گويى چه خوش رسيدى اينك به آرزويت

علامه حسن حسن زاده آملی